ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΕΔΡΑ: ΛΙΒΑΔΙ, 80600 ΚΥΘΗΡΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΕΓΙΣΤΗΣ 31, 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ. ΕΠ/ΝΙΑΣ: 210 98.27.436 (7-10 μ.μ)
  Fax: 210 98.85.982

email:editor@kythiraika.gr