Υπότιτλος: Κύθηρα
Κατηγορία: Τουριστικός και ιστορικός οδηγός
Συγγραφέας:Καλλίγερος, Εμμανουήλ Π.
Έκδοση: Κυθηραϊκά, 1991
Περιγραφή: Μία έκδοση της εφημερίδας «ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ» που ξεκίνησε το 1991 με έναν οδηγό στα Ελληνικά και ακολούθησαν πολλές εκδόσεις στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. Από το 2000 έχει ανανεωθεί αισθητικά και σε περιεχόμενο και κυκλοφορεί μόνο στα Ελληνικά και Αγγλικά από την εφημερίδα «Κυθηραϊκά» από την οποία και διατίθεται. Περιέχει χάρτη του νησιού και πολλές φωτογραφίες με οδοιπορικό από Βορρά προς Νότο, με σύντομη ιστορία των Κυθήρων και αναδρομή στις πολιτιστικές επιδράσεις του νησιού.